• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż (..)

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wielkopolnej

19 Stycznia 2023

Burmistrz Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, ogłasza:

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wielkopolnej, obręb Rataje:

  • działka gruntu nr 151 AM 5 o pow. 8.946 m2,
  • KW: WR1E/00086353/9,
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wielkopolnej, Pułaskiego i Kusocińskiego w Oleśnicy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XXXII/195/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. 2246 z dnia 1 lipca 2009r., w/w nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod usługi (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 4.U),
  • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych),
  • cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931, z późn. zm.),
  • nieruchomość położona w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej o średnim stopniu intensywności i terenów niezabudowanych; położenie w części obrębu o wyższym stopniu występowania zabudowy mieszkaniowej, funkcjonującej lub planowanej, ale o małym udziale nieruchomości usługowych,
  • działka nr 151 położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną,
  • działka nr 151 położona jest przy drodze utwardzonej (o nawierzchni asfaltowej),
  • przedmiotowa działka posiada kształt czworokąta dogodnego do zabudowy i charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu,

Szczegóły w załączniku:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-01-19 BIP_II przet Wielkopolna 151 AM 5 (n).pdf
ilość pobrań: 54
BIP_II przet Wielkopolna 151 AM 5 (n).pdf 101.26KB zobacz

do góry