Aa

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, na podstawie złożonej oferty przez Klub Sportowy Dosan, na zorganizowanie Mistrzostw Polski Kalaki-Teakwondo.   Pełna treść oferty pod linkiem: https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-oferty-w-trybie-art-19a/293812_oferta-w-trybie-pozakonkursowym.html

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą przez Klub Sportowy DOSAN, na zorganizowanie bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet .   Pełna treść oferty pod linkiem: https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-oferty-w-trybie-art-19a/293763_oferta-w-trybie-pozakonkursowym.html

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą przez Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica, na zorganizowanie Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pełna treść oferty pod linkiem: https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-oferty-w-trybie-art-19a/293702_oferta-w-trybie-pozakonkursowym.html

Oferta organizacji pozarządowej (tryb pozakonkursowy)

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publiczengo w trybie pozakonkursowym, na podstawie złożonej oferty przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Oleśnicy. Oferta TPD Pełna treść pod linkiem : https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-oferty-w-trybie-art-19a/290050_oferta-organizacji-pozarzadowej-tryb-pozakonkursowy.html

Wyniki konkursów

Wyniki konkursów Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza wyniki konkursów, ogłoszonych w dniu 18.11.2019 r. na realizację zadań publicznych w roku 2020. Wyniki pod linkiem: https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-wyniki-konkursow/284948_wyniki-konkursow.html

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Zorganizowanie międzynarodowego turnieju futsalowego”.   Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami pod linkiem :https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/284725_ogloszenie-o-konkursie.html   Dodatkowo należy dołączyć KRS oraz statut organizacji.

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w szachach oraz uczestnictwo klubu w rozgrywkach ligowych”.   Pełna treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki pod linkiem: https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/284675_ogloszenie-o-konkursie.html

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień”.   Pełna treść ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami pod linkiem https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/284688_ogloszenie-o-konkursie.html   Dodatkowo należy dołączyć KRS oraz statu organizacji.

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku zimowego,  w formie półkolonii na terenie miasta” oraz „Prowadzenie działalności edukacyjnej kształtującej postawę obywatelską wśród dzieci i młodzieży”.   Pełna treść ogłoszenia na powyższe zadania wraz z załącznikami, w załączonym linku: https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/273967_.html   Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny KRS oraz statut.

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „ Prowdzenie poradnii dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień” oraz „Punkt profilaktyczno-konsultacyjny dla osób z problemem narkomanii oraz wsparcie terapeutyczne dla ich rodzin”   Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami, w załączonym linku https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/273975_.html   Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny KRS […]