Aa

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku zimowego,  w formie półkolonii na terenie miasta” oraz „Prowadzenie działalności edukacyjnej kształtującej postawę obywatelską wśród dzieci i młodzieży”.   Pełna treść ogłoszenia na powyższe zadania wraz z załącznikami, w załączonym linku: https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/273967_.html   Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny KRS oraz statut.

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „ Prowdzenie poradnii dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień” oraz „Punkt profilaktyczno-konsultacyjny dla osób z problemem narkomanii oraz wsparcie terapeutyczne dla ich rodzin”   Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami, w załączonym linku https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/273975_.html   Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny KRS […]

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  sportu.   Pełna treść ogłoszenia na poszczególne zadania publiczne wraz z załącznikami, w załączonym pliku. https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/273982_ogloszenie-o-konkursie.html Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny KRS oraz statut.

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami narządu ruchu” oraz „Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.   Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami pod linkiem https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/273987_ogloszenie-o-konkursie.html   Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny KRS oraz statut.

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez skuteczną adopcję”.   Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami: https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/273999_.html Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny KRS oraz statut.

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo klubów sportowych w rozgrywkach ligowych”. Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny KRS oraz statut. Więcej informacji pod linkiem: https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/274013_ogloszenie-o-konkursie.html 

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie międzynarodowych mistrzostaw w judo”. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami, w załączonym pliku. Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny KRS oraz statut.   OGŁOSZENIE turniej judo 2019 Zał.2. oświadczenie-zgoda na regulamin Zal. 1 regulamin

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego pn. „Projekt „Do chmur” – rozwijanie zaintresowań u dzieci”. Tryb – pozakonkrusowy.   Oferta organizacji pozarządowej  w załączniku. TPD do chmur

Oferta organizacji pozarządowej – tryb pozakonkursowy

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą przez Stowarzyszenie im. Sebastiana Musiałka „Futbalo”.   Oferta w załączniku. FUTBALO załącznik do oferty FUTBALO

Wyniki konkursu

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza wyniki konkursu na realizację zadania pn. „Zorganizowanie koncertu muzyki rockowej”, ogłoszonego w dniu  23.07.2019r.   W wyniku rozstrzygniętego konkursu, dotacja w wysokości 60.000,00 zł została przyznana Fundacji ORF z siedzibą w Oleśnicy.