Aa

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego, polegającego na sterylizacji zwierząt właścicielskich. Szczegóły dotyczące realizacji zadania w treści ogłoszenia, w załączonym pliku.   Załączniki do pobrania w plikach. Dodatkowo należy dołączyć KRS i statut organizacji. OGŁOSZENIE steryzlizacja Zal. 1 regulamin Zal.2 oświadczenie

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca w trybie pozakonkursowym realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu wyjazdu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży do Włoch. Oferta w załączonym pliku. załącznik

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu firmowego biegu sztafetowego na terenie miasta Oleśnicy.   Ogłoszenie o konkursie wraz z wymaganymi załącznikami, w załączonym pliku. Dodatkowo należy załączyć KRS organizacji (lub inny dokument rejestracyjny) oraz statut.   OGŁOSZENIE sztafeta firmowa 2019 Zal. 1 regulamin Zal.2 oświadczenie

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu festiwalu artystyczno-cyrkowego na trenie miasta Oleśnicy.   Treść ogłoszenia w załączeniu.   Wymagane załączniki do oferty w załączeniu. Dodatkowo należy dołaczyć statut i KRS organizacji. OGŁOSZENIE festiwal cyrkowy 2019 Zal. 1 regulamin Zal.2 oświadczenie

Oferta organizacji pozarządowej

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą przez Międzyszkolny Integracyjny Klub Sportowy JUNIOR.   Oferta w załączeniu. Junior Dreptaki

Wyniki konkursu

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza wyniki konkursu na „Prowadzenie punktu profilaktyczno-konsultacyjnego dla osób z problemem narkomanii oraz wsparcie terapeutyczne dla ich rodzin”. W konkursie została złożona jedna oferta. Dotację w wysokości 30.000,00 zł została przyznana Stowarzyszeniu MONAR z siedzibą w Brzegu Dolnym.

Wyniki konkursu

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza wyniki konkursu na prowadzenie poradni rodzinnej dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami rożnego typu uzależnień.   W konkursie została złożona jedna oferta. Dotację w wysokości 10.000,00 zł przyznano  Rzymsko- Katolickiej Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy.

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu międzynarodowych zawodów w teakwondo, w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą.   Oferta Klubu Sportowego DOSAN w załączeniu. Załącznik

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, polegającego na zorganizowaniu bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet, zgodnie ze złożoną ofertą.   Oferta Klubu Sportowego DOSAN w załączeniu. Załącznik

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na prowadzenie punktu profilaktyczno-diagnostycznego dla osób z problemem narkomanii oraz wsparcie terapeutyczne dla ich rodzin. Pełna tresć ogłoszenia oraz wymagane załączniki (plus KRS i statut) w załączonym pliku. Załącznik nr 4  harmonogram z dnia Ogłoszenie punkt narkomania oświadczenie Zal. 1 regulamin