Aa

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Zorganizowanie biegu ulicznego”.   Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki do oferty, w załączonym pliku. Dodatkowo należy dołączyć KRS oraz statut.   Zal. 1 regulamin Zal.2 oświadczenie OGŁOSZENIE Bieg uliczny 2019

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą przez Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Oleśnicy. PCK festyn oferta

Wyniki konkursu

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza wyniki konkursu na zadanie pn. „Sterylizacja zwierząt właścicielskich oraz edukacja w zakresie sterylizacji zwierząt” ogłoszonego w dniu 09.04.2019 r.   W konkursie została złożona jedna oferta. Dotację w wysokości 24.980,00 zł została przyznana Fundacji „Oleśnickie Bidy.”.

Oferta organizacji pozarządowej (tryb pozakonkursowy)

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, w trybie pozakonkursowym, polegającego na zorganizowaniu międzynarodowego turnieju bokserskiego.   Oferta Klubu Orzeł w załączeniu. Orzeł turniej bokserski  

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie pozakonkursowym)

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą.   Oferta Stowarzyszenia SP4 w załączonym pliku   SP 4 wyjazd Ukraina

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą przez Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica.   Oferta na zorganizowanie Nocnego Biegu Świętojańskiego w załączonym pliku. Bieg Szerszenia

Wyniki konkursu

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w okresie wakacji letnich.   Wyniki konkursu w załączonym pliku.   Wyniki wakacje 2019  

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publiczengo, polegającego na zorganizowaniu festynu propagującego honorowe krwiodawstwo. Oferta PCK w załączonym pliku. PCK festyn (załącznik)

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca relizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, w trybie pozakonkursowym zgodnie ze złożoną ofertą.   Oferta Akademii Piłkarskiej Oleśnica w załączeniu. APO turniej (załącznik)

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie pozakonkursowym)

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, polegającego na zorganizowaniu rajdu rowerowego.   Oferta Międzyszkolnego Integracyjnego Klubu Sportowego JUNIOR w załączonym pliku. Junior rajd rowerowy