Aa

Oferta organizacji pozarządowej – tryb pozakonkursowy

Oferta organizacji pozarządowej – tryb pozakonkursowy

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą przez Stowarzyszenie im. Sebastiana Musiałka „Futbalo”.

 

Oferta w załączniku.

FUTBALO

załącznik do oferty FUTBALO