Aa

Oferta organizacji pozarządowej (tryb pozakonkursowy)

Oferta organizacji pozarządowej (tryb pozakonkursowy)

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publiczengo w trybie pozakonkursowym, na podstawie złożonej oferty przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Oleśnicy.

Oferta TPD

Pełna treść pod linkiem : https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-oferty-w-trybie-art-19a/290050_oferta-organizacji-pozarzadowej-tryb-pozakonkursowy.html