Aa

Oferta organizacji pozarządowej (tryb pozakonkursowy)

Oferta organizacji pozarządowej (tryb pozakonkursowy)

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, w trybie pozakonkursowym, polegającego na zorganizowaniu międzynarodowego turnieju bokserskiego.

 

Oferta Klubu Orzeł w załączeniu.

Orzeł turniej bokserski