Aa

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie pozakonkursowym)

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie pozakonkursowym)

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą.

 

Oferta Stowarzyszenia SP4 w załączonym pliku

 

SP 4 wyjazd Ukraina