Aa

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą przez Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Oleśnicy.

PCK festyn oferta