Aa

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym (zgodnie z art 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie), zgodnie ze złożoną ofertą przez Międzyszkolny Klub Sportowy JUNIOR.

 

Oferta w załączonym pliku.

Junior rajd rowerowy