Aa

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, polegającego na zorganizowaniu turnieju futsalowego w Oleśnicy, zgodnie ze złożoną ofertą przez Klub Sportowy ORZEŁ FUTSAL Jelcz Laskowice.

 

Oferta na realizację zadania publicznego.

turniej futsalowy 2019