Aa

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca, w trybie pozakonkursowym, realizację zadania publiczengo polegającego na zorganizowaniu szkolenia dla mieszkańców, w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Oferta Stowarzyszenia Służby Ratwonicze w załączeniu:

I pomoc dla mieszkańców – Służby Ratownicze