Aa

oferta w trybie pozakonkursowym

oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu obsługi technicznej Oleśnickiego Festiwalu Rockowego, zgodnie z załączoną ofertą.

 

Załącznik (oferta)