Aa

oferta w trybie pozakonkursowym

oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego, w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą.

Oferta Stowarzyszenia 56400 (link)