Aa

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, zgodnie ze złożoną ofertą.

Oferta Fundacji Ważka w załączeniu.

Fundacja Ważka (załącznik)