Aa

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Zorganizowanie biegu ulicznego”.

 

Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki do oferty, w załączonym pliku. Dodatkowo należy dołączyć KRS oraz statut.

 

Zal. 1 regulamin

Zal.2 oświadczenie

OGŁOSZENIE Bieg uliczny 2019