Aa

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez skuteczną adopcję”.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami:

https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/273999_.html

Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny KRS oraz statut.