Aa

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami narządu ruchu” oraz „Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami pod linkiem

https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/273987_ogloszenie-o-konkursie.html

 

Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny KRS oraz statut.