Aa

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Burmstrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Tresć ogłoszenia oraz wymagane załączniki w załączeniu.

Dodatkowo do oferty należy dołączyć KRS/wpis ze Starostwa Powiatowego oraz statut organizacji.

OGŁOSZENIE zdrowie, dział.na rzecz osób w wieku emeryt. 2019

Zał.2. oświadczenie-zgoda na regulamin

Załącznik nr 4 harmonogram z dnia

Zal. 1 regulamin