Aa

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Oleśnicy na realizację zadania publicznego pn. „ Prowdzenie poradnii dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień” oraz „Punkt profilaktyczno-konsultacyjny dla osób z problemem narkomanii oraz wsparcie terapeutyczne dla ich rodzin”

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami, w załączonym linku

https://idumolesnica.bip.gov.pl/ngo-otwarte-konkursy-ofert/273975_.html

 

Dodatkowo do oferty należy dołączyć aktualny KRS oraz statut.