Aa

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych” oraz  „Prowadzenie działalności edukacyjnej kształtującej postawę obywatelską wśród dzieci i młodzieży”.

Treść ogłoszenia oraz wymagane załączniki do oferty  – w załączeniu.

Dodatkowo do oferty należy dołączyć KRS/wpis do Starostwa Powiatowego oraz statut organizacji.

OGŁOSZENIE edukacja, ferie 2019

Zal. 1 regulamin

Zał.2. oświadczenie-zgoda na regulamin

Załącznik nr 4 harmonogram – wakacje