Aa

Wyniki konkursu

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza wyniki konkursu ogłoszonego w dniu 12.12.2018 r. na zadanie pn.: „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo klubów sportowych w rozgrywkach ligowych”.

Wyniki konkursu