Aa

Wyniki konkursu

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza wyniki konkursu na zadanie pn. „Sterylizacja zwierząt właścicielskich oraz edukacja w zakresie sterylizacji zwierząt” ogłoszonego w dniu 09.04.2019 r.

 

W konkursie została złożona jedna oferta. Dotację w wysokości 24.980,00 zł została przyznana Fundacji „Oleśnickie Bidy.”.