Aa

Wyniki konkursu

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza wyniki konkursu na realizację zadania pn. „Zorganizowanie biegu ulicznego”, ogłoszonego w dniu 24.06.2019 r.

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej dotacja w wysokości 20.000,00 zł została przyznana Stowarzyszeniu Cała Oleśnica Biega.