Aa

Wyniki konkursu

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza wyniki konkursów na realizację zadań publicznych:

Zorganizowanie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży„, „Zorganizowanie zajęć z modelarstwa kartonowego oraz zorganizowanie wystawy modelarskiej w Oleśnicy” oraz „Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych„.                                                                                                                                                                     

Konkurs na „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo klubów sportowych w rozgrywkach ligowych” nie został jeszcze rozstrzygnięty. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

 

Wyniki sport cz.1