• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Projekty Unijne/Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych

Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych

logo projektu

Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych – etap II

  • Łączna wartość inwestycji – 6 475 627,85 PLN
  • Źródła dofinansowania:
    Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w tym:
    • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 4 397 000,07 PLN
  • Okres realizacji projektu: 2011-2012

Opis:

Zadanie obejmowało rewitalizację terenów parkowych, zieleni i turystyki w zakresie: A -„KRUCZA-WAŁY JAGIELLONSKIE- PODZAMCZE”, C – „WOJSKA POLSKIEGO-SPACEROWA”, D – „SPACEROWA-BRZOZOWA – STAWY MIEJSKIE”.

Działania na terenie A obejmowały: budowę ścieżek pieszych z kruszywa mineralnego; budowę placów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz obiektów sportowych, w tym: placu wypoczynku dla spacerowiczów z wyposażeniem, placu do gry w szachy z wyposażeniem, placu zabaw dla młodzieży, pól piknikowych, boiska do gry w badmintona, boiska do gry w siatkówkę, utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci, budowę oświetlenia ulicznego, modernizację ulicy Kruczej.

Działania realizowane na obszarze C obejmowały: utworzenie siłowni na wolnym powietrzu, zakup i montaż elementów małej architektury ( ławki, stojaki na rowery, kosze), instalację monitoringu, nasadzenia zieleni.

Działania na obszarze D obejmowały: modernizację linii brzegowej oraz odmulenie stawów, modernizację oświetlenia, wykonanie utwardzeń i modernizacji nawierzchni na cyplu nad stawem, modernizację amfiteatru, nasadzenia zieleni uzupełniającej.

do góry