Aa

Interpelacje, zapytania Radnych Rady Miasta Oleśnicy

II sesja – 28.11.2018 r.

III sesja – 28.12.2018 r.

IV sesja – 24.01.2019 r.

V sesja – 28.02.2019

VI sesja – 29.03.2019

VII sesja – 25.04.2019

VIII sesja – 31.05.2019

X sesja – 27.06.2019

XI sesja – 29.08.2019

XII sesja – 26.09.2019

XIII sesja – 25.10.2019

XIV sesja – 28.11.2019

XV sesja – 30.12.2019

XVI sesja – 30.01.2020

Interpelacje i odpowiedzi poza sesją