Aa

Wydziały Urzędu Miasta Oleśnicy

Sekretariat Burmistrza Oleśnicy

Dorota Kowalska – Dwornik, tel. 71 798 21 03

Skarbnik Miasta

Joanna Jarosiewicz, tel. 71 798 21 30

Sekretarz Miasta 

Michał Pawlaczyk, tel. 71 798 21 10

 

Wydział Finansowy

Wymiar podatku:

Elżbieta Kaczmarczyk, tel. 71 798 21 31

Ewa Piesik, tel. 71 798 21 33

Sylwia Hordyńska, tel. 71 798 21 32

Anna Lis, tel. 71 798 21 85

Beata Henda, tel. 71 798 21 85

Anna Żeglińska, tel. 71 798 21 41

Księgowość budżetowa:

Izabella Cygan – Bereta, tel. 71 798 21 36

Zofia Szczepanik, tel. 71 798 21 35

Księgowość windykacyjna:

Maria Maleszka, tel. 71 798 21 37

Paweł Złośnik, tel. 71 798 21 38

Agnieszka Rodak, tel. 71 798 21 39

 

Wydział Organizacyjny

Naczelnik: Maria Susidko, tel. 71 798 21 04

Kancelaria Ogólna: Magdalena Bednarska, tel. 71 798 21 23

Punkt Informacyjny: Maria Pona, tel. 71 798 21 16

Kadry: Elżbieta Pustelnik, tel. 71 798 21 11

Archiwum: Grzegorz Wojtowicz, tel. 71 798 21 15

Biuro Rady Miasta: Katarzyna Krawczyk, tel. 71 798 21 14

Informatycy

Danuta Majcher, tel. 71 798 21 12

Andrzej Kabziński, tel. 71 798 21 98

 

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik: Adam Heliński, tel. 71 798 21 50

Opłaty adiacenckie, grunty:

Agnieszka Staś, tel. 71 798 21 57

Agnieszka Pitek, tel. 71 798 21 51

Ochrona środowiska, rolnictwo:

Patrycja Kasina, tel. 71 798 21 53

Katarzyna Filipek, tel. 71 798 21 52

Sprzedaż mieszkań i nieruchomości:

Karol Krupka, tel. 71 798 21 54

Żaneta Charemska

Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik: Leszek Goliński, tel. 71 798 21 60

Sekcja inwestycji:

Kierownik: Milena Wojtasik – Cieplik, tel. 71 798 21 61

Barbara Plaza, tel. 71 798 21 63

Emilia Krawceniuk: 71 798 21 66

Zamówienia publiczne:

Bartosz Strzała, tel. 71 798 21 65

Piotr Ryglicki, tel. 71 798 21 64

Warunki zabudowy – zmiany planów zagospodarowania:

Magdalena Budynkiewicz, tel. 71 798 21 67

Warunki zabudowy – wypisy i wyrysy z MPZP:

Elwira Remer, tel. 71 798 21 68

Lokalizacja inwestycji celu publicznego:

Katarzyna Suchecka, tel. 71 798 21 69

 

Wydział Działalności Gospodarczej

Naczelnik: Marcin Krawczyk, tel. 71 798 21 90

Działalność gospodarcza:

Maria Adamska, tel. 71 798 21 92

Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Nina Rajewska, tel. 71 798 21 93

Wioleta Skorna, tel. 71 798 21 93

Czystość i porządek:

Magdalena Guzikowska, tel. 71 798 21 94

Porządek publiczny:

Aleksandra Łakoma, tel. 71 798 21 25

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, organizacje pozarządowe:

Magdalena Kos, tel. 71 798 21 91

Karolina Jaworska, tel. 71 798 21 91

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik: Paulina Żminkowska-Kuźmińska, tel. 71 798 21 70

Faks: 71 798 21 76

Dowody osobiste:

Marzena Michta, tel. 71 798 21 82

Teresa Mędrak, tel. 71 798 21 82

Ewidencja ludności i sprawy wojskowe:

Paulina Pankalla-Katulska , tel. 71 798 21 78

Agata Pietrzak-Susidko, tel. 71 798 21 77

Obrona cywilna:

Dariusz Kubiak, tel. 71 798 21 79

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Anna Komsta, tel. 71 798 21 74

Faks: 71 798 21 74

Urszula Imiołek, tel. 71 798 21 72

Beata Kotowicz, tel. 71 798 21 71

Aneta Karawacka

 

Sekcja Prawna

Radca koordynator: Alicja Motyl, tel. 71 798 21 20

Radcy prawni:

Magda Nikonor, tel. 71 798 21 21

Marek Szydłowski, tel. 71 798 21 21

 

Sekcja Kontroli

Kierownik: Mariusz Więch, tel. 71 798 21 04

Sekcja Komunikacji Społecznej

Kierownik: Marzena Graczyk, tel. 71 798 21 86

Pomoc administracyjna: Sebastian Lelas, tel. 71 798 21 88