• język migowy
 • BIP
Strona główna/Załatw sprawę/Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Oleśnicy realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Organem nadzoru USC jest Dolnośląski Wojewoda we Wrocławiu.

Urząd Stanu Cywilnego w Oleśnicy swoją właściwością obejmuje teren gminy miasta Oleśnicy, gminy wiejskiej Oleśnica oraz gminy Dobroszyce.

 Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

 • Poniedziałek - piątek w godz. od 8:00 do 16:00

 Do najważniejszych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

Sporządzanie aktów stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa i zgonu w rejestrze stanu cywilnego, prowadzenie akt zbiorowych do aktów stanu cywilnego.

Przyjmowanie oświadczeń:

 •  o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu urzędu stanu cywilnego i poza lokalem,
 •  o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków i dzieci
 •   pochodzących z małżeństwa,
 •  o uznaniu ojcostwa dziecka urodzonego lub dziecka poczętego,
 •  o nadaniu przez małżonków małoletniemu dziecku nazwiska jakie nosi albo nosiłoby ich  wspólne dziecko,
 •  o zmianie imienia dziecka,
 •  o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem
 •   małżeństwa.

Przyjmowanie zapewnień od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo,

Wydawanie:

 • odpisów z rejestru stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o braku okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa,
 • zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

Prowadzenie postępowania w sprawie zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie aktu, uzupełnienie aktu.

Przyjmowanie danych i przekazywanie ich służbom statystyki publicznej.

Prowadzenie postępowania w sprawie uznania orzeczenia organu państwa obcego.

Prowadzenie postępowania w sprawie szczególnego trybu rejestracji stanu cywilnego.

Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (migracja aktów).

Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego mających wpływ na treść aktu, - aktualizacja rejestru stanu cywilnego ( wzmianki, przypiski ).

Wykonywanie czynności niezbędnych do unieważnienia aktu stanu cywilnego przez wojewodę lub sąd.

Prowadzenie postępowania w sprawie unieważnienia aktu stanu cywilnego przez kierownika usc.

Aktualizacja rejestru PESEL a także usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL na podstawie posiadanych aktów stanu cywilnego.

Prowadzenie postępowań w sprawach zmiany imienia i nazwiska w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Prowadzenie spraw o nadanie i uroczyste wręczenie odznaczenia „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” - w tym organizacja jubileuszy ”50-lecia”.

Pliki do pobrania

Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego [13]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2020-03-24 wniosek o zwrot opłaty skarbowej.doc
ilość pobrań: 819
wniosek o zwrot opłaty skarbowej.doc 27.5KB -
doc 2020-03-24 Wniosek o wydanie odpisu.doc
ilość pobrań: 3618
Wniosek o wydanie odpisu.doc 38KB -
doc 2020-03-24 wniosek o medale.doc
ilość pobrań: 731
wniosek o medale.doc 25.5KB -
doc 2020-03-24 10 - KARTA USŁUG-transkrypcja.doc
ilość pobrań: 758
10 - KARTA USŁUG-transkrypcja.doc 48.5KB -
doc 2020-03-24 9 - KARTA USŁUG-zmiana imienia i nazwiska.doc
ilość pobrań: 1058
9 - KARTA USŁUG-zmiana imienia i nazwiska.doc 48KB -
doc 2020-03-24 8 - KARTA USŁUG-sprostowania i uzupełnienia.doc
ilość pobrań: 720
8 - KARTA USŁUG-sprostowania i uzupełnienia.doc 43KB -
doc 2020-03-24 7- KARTA USŁUG-medale.doc
ilość pobrań: 710
7- KARTA USŁUG-medale.doc 44.5KB -
doc 2020-03-24 6 - KARTA USŁUG-odpisy i zaświadczenia.doc
ilość pobrań: 1067
6 - KARTA USŁUG-odpisy i zaświadczenia.doc 44KB -
doc 2020-03-24 5 - KARTA USŁUG-zgon.doc
ilość pobrań: 897
5 - KARTA USŁUG-zgon.doc 39.5KB -
doc 2020-03-24 4 - KARTA USŁUG-zaś. do ślubu za granicą.doc
ilość pobrań: 705
4 - KARTA USŁUG-zaś. do ślubu za granicą.doc 41.5KB -
doc 2020-03-24 3 - KARTA USŁUG-ślub konkordatowy.doc
ilość pobrań: 1090
3 - KARTA USŁUG-ślub konkordatowy.doc 43KB -
doc 2020-03-24 2 - KARTA USŁUG-ślub cywilny.doc
ilość pobrań: 1585
2 - KARTA USŁUG-ślub cywilny.doc 44.5KB -
doc 2020-03-24 1 - KARTA USŁUG-urodzenie.doc
ilość pobrań: 2791
1 - KARTA USŁUG-urodzenie.doc 50KB -

 

do góry