• język migowy
  • BIP

Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik:

Robert Kropielnicki, tel. + 48 71 798 21 60, pokój nr 311

Sekcja inwestycji:

Kierownik: Milena Wojtasik - Cieplik, tel. 71 798 21 61, pokój nr 205

Barbara Plaza, tel. +48 71 798 21 63, pokój nr 208

Emilia Krawceniuk: +48 71 798 21 66, pokój nr 208

Piotr Ryglicki, tel. +48 71 798 21 64, pokój nr 207

 

Warunki zabudowy - zmiany planów zagospodarowania:

Magdalena Budynkiewicz, tel. +48 71 798 21 67, pokój nr 312

Warunki zabudowy - wypisy i wyrysy z MPZP:

Marta Piasecka, tel. +48 71 798 21 68, pokój nr 310

Lokalizacja inwestycji celu publicznego:

Katarzyna Suchecka, tel. +48 71 798 21 69, pokój nr 309

do góry