• język migowy
 • BIP

Wydział Finansowy

Skarbnik Miasta Oleśnicy

 • Joanna Jarosiewicz, tel. +48 71 798 21 30, pokój nr 26

Zastępca skarbnika Miasta Oleśnicy

 • Zofia Szczepanik , tel. +48 71 798 21 35, pokój nr 24

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, rolny i leśny, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym

 • Elżbieta Kaczmarczyk, tel. +48 71 798 21 31, pokój nr 25
 • Ewa Piesik, tel. +48 71 798 21 33, pokój nr 25
 • Sylwia Hordyńska, tel. +48 71 798 21 32, pokój nr 25

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne), opłata skarbowa

 • Anna Żeglińska, tel. +48 71 798 21 41, pokój nr 28

Księgowość podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatku rolnego i podatku leśnego

Płace i Inwentaryzacja

 • Izabela Cygan - Bereta, tel. +48 71 798 21 36, pokój nr 28

Księgowość podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, targowej i od posiadania psa

 • Paweł Złośnik, tel. +48 71 798 21 38, pokój nr 29

Księgowość należności cywilnoprawnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Beata Henda, tel. +48 71 798 21 85, pokój nr 23

Kontrola, realizacja i księgowość wydatków oraz dochodów budżetu Miasta

 • Maria Maleszka, tel. +48 71 798 21 37, pokój nr 29

Windykacja podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz należności cywilnoprawnych

 • Agnieszka Rodak, tel. +48 71 798 21 39, pokój nr 29

Windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Elżbieta Kaczmarczyk, tel. +48 71 798 21 31, pokój nr 25

Sprawozdawczość budżetowa i podatek VAT

 • Anna Lis, tel. +48 71 798 21 85, pokój nr 23
do góry