• język migowy
 • BIP

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich wykonuje w większości zadania zlecone. Do zadań tych należy prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

Do powyższych zadań należą m.in.:

 1. sprawy związane z meldunkami, w tym wydawanie zaświadczeń w powyższym zakresie i decyzji administracyjnych,
 2. wnioski o nadanie numeru PESEL,
 3. wnioski o wydanie dowodu osobistego,
 4. wnioski o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL oraz rejestru dowodów osobistych,
 5. organizacja i przeprowadzanie na terenie miasta wyborów, w tym dopisywanie do rejestru wyborców i spisu wyborców, sporządzanie pełnomocnictw do głosowania i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
 6. wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych,
 7. zgromadzenia publiczne,
 8. zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna,
 9. kwalifikacja wojskowa,
 10. repatriacja”

Naczelnik:

 • Paulina Żminkowska-Kuźmińska, tel. +48 71 798 21 70, pokój nr 205
 • Faks: +48 71 798 21 76

Dowody osobiste:

 • Marzena Michta, tel. +48 71 798 21 75, pokój nr 201
 • Dorota Kowalska-Dwornik, tel. +48 71 798 21 82, pokój nr 201

Ewidencja ludności i sprawy wojskowe:

 • Paulina Pankalla-Katulska , tel. +48 71 798 21 78, pokój nr 202
 • Agata Pietrzak-Susidko, tel. +48 71 798 21 77, pokój nr 202
 • Edyta Tomczyk, tel. +48 71 798 21 76, pokój nr 202

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe:

 • Dariusz Kubiak, tel. +48 71 798 21 79, pokój nr 203
do góry