• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę (..)

I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy przy ul. Spacerowej

27 Października 2021

Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Spacerowej, działka nr 6/2 AM 46 o pow. 66950 m2, uregulowana w księdze wieczystej WR1E/00054300/0.

  • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to: część działki nr 6/2 AM 46 o pow. 16,80 m2 (użytek Bz);
  • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy - prowadzenie działalności gastronomicznej na działce nr 6/2 AM 46;
  • zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjętego Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 1. ZP jako zieleń parkowa;
  • stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu działki nr 6/2 AM 46 o pow. 16,80 mwynosi  10,00 zł/1m2;
  • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca;
  • okres dzierżawy - 5 miesięcy;
  • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim;
  • wadium wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych);
  • nieruchomość nieobciążona;

Szczegóły w załączniku:

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-10-27 ogłosz_I przet. dzierżawa Spacerowa listopad 2021 .pdf
ilość pobrań: 107
ogłosz_I przet. dzierżawa Spacerowa listopad 2021 .pdf 177.73KB zobacz
pdf 2021-10-28 Scan Regulamin przeprowadzania przetargów.pdf
ilość pobrań: 92
Scan Regulamin przeprowadzania przetargów.pdf 3.41MB zobacz

do góry