• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/OGŁOSZENIE - o zamiarze przeprowadzenia postępowania o (..)

OGŁOSZENIE - o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub bezpośredniego na Obsługę komunikacji miejskiej w Oleśnicy w latach 2022-2024

24 Lutego 2021

Ogłoszenie

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub bezpośredniego powierzenia w trybie art. 22 ustawy o transporcie zbiorowym na:

Obsługę komunikacji miejskiej w Oleśnicy w latach 2022-2024

 zamieszczane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. - o  transporcie zbiorowym (Dz. U. 2020 poz. 1944 ze zm.)

 

  1. Nazwa i adres organizatora przewozów: Gmina Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica
  2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony lub bezpośrednie powierzenie a którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. - o transporcie drogowym (Dz. U. 2020 poz. 1944  ze zm.)
  3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy: publiczny transport drogowy - komunikacja miejska na terenie Gminy Miasta Oleśnicy
  4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy: luty 2022, albo przewidywana data bezpośredniego powierzenia o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. - o transporcie drogowym -  kwiecień 2022 r.
  5. Przewidywana data rozpoczęcia świadczenia usług: 1 lipca 2022 r.
  6. Przewidywany czas trwania umowy: 2 lata
  7. Miejsca zamieszczenia ogłoszenia:
do góry