• język migowy
 • BIP
Strona główna/Aktualności/Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

26 Października 2021

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/467/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Miasto Oleśnicę porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Oleśnicy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 13. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 16. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 28 października 2021 roku (czwartek) o godzinie 13:00.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-10-26 Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miasta.pdf
ilość pobrań: 100
Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miasta.pdf 94.23KB zobacz

do góry