Strona główna/Aktualności/Projekty Sekcji Dróg Miejskich na przebudowy dróg w (..)

Projekty Sekcji Dróg Miejskich na przebudowy dróg w mieście

28 Lipca 2020

Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy realizując plany inwestycyjne na drogach w mieście zleciła wykonanie kilku projektów ich przebudowy. Jeżeli nie pojawią się nieprzewidziane trudności to jest szansa na ich zmaterializowanie w najbliższych latach.

Przebudowa łącznika ul. Sinapiusa z ul. Skłodowskiej

Planuje się, że inwestycja będzie obejmowała przebudowę jezdni na odcinku około 160 metrów, zatok parkingowych oraz chodnika i elementów kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ul. Krótkiej

Istniejący ciąg pieszo - rowerowy zostanie przebudowany, a nawierzchnia jezdni wymieniona (na odcinku około 110 metrów, od ul. Chopina do ul. Słowackiego), elementy kanalizacji również. Zaplanowano też budowę oświetlenia tej drogi.

Przebudowa parkingu przy ul. Sinapiusa

Zamierzamy zwiększyć liczbę miejsc parkingowych oraz uporządkować dotychczasowy sposób parkowania pojazdów. Nawierzchnia obecnego parkingu zostanie wymieniona na nową. Fragmentami wykonamy chodniki i ścieżki rowerowe.

Przebudowa ul. Mokrej od ul. Jastrzębiej do ul. Wiejskiej

Inwestycja obejmie odcinek około 430 metrów, od ul. Jastrzębiej do ul. Wiejskiej. Będzie polegała na przebudowie nawierzchni jezdni oraz budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym.

Przebudowa parkingu przy ul. Słowackiego (przy Starostwie Powiatowym, naprzeciwko I LO)

Na istniejącym parkingu planujemy wymianę nawierzchni, a przede wszystkim zwiększenie miejsc parkingowych, tak bardzo potrzebnych w tym rejonie. Zamierzamy uporządkować też dotychczasowy sposób parkowania pojazdów.

do góry