• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Weź udział w debacie nad raportem o stanie Miasta Gminy (..)

Weź udział w debacie nad raportem o stanie Miasta Gminy Oleśnicy za 2021 rok

10 Maja 2022

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy 

Informuję, że na sesji Rady Miasta Oleśnicy, która odbędzie się w dniu  26 maja 2021 r. o godz. 10.00, rozpatrywany będzie raport o stanie Miasta Oleśnicy za 2021 rok. 

Kategoria: Raport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-05-25 Raport_o_stanie_gminy_2022.pdf
ilość pobrań: 4
Raport_o_stanie_gminy_2022.pdf 41.59MB zobacz

Dokument powstał zgodnie z wymogami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzedzającym jego opracowanie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym powyżej, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się w Urzędzie Miasta Oleśnicy, ul. Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, czyli do 25 maja 2022 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Debata nad „Raportem o stanie Miasta Oleśnicy za 2021 rok” odbędzie się z udziałem mieszkańców w sali obrad nr 37 w Urzędzie Miasta Oleśnicy, ul. Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, w dniu 26 maja 2022r. o godz. 10.00.

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2022-05-10 zgłoszenie mieszkańca_Raport o stanie gminy.doc
ilość pobrań: 18
zgłoszenie mieszkańca_Raport o stanie gminy.doc 78KB -
docx 2022-05-10 KOMUNIKAT o debacie - po zmianachIII.docx
ilość pobrań: 19
KOMUNIKAT o debacie - po zmianachIII.docx 15.52KB -

do góry