• język migowy
 • BIP
Strona główna/Aktualności/Wyniki głosowania w konsultacjach nad zadaniami do (..)

Wyniki głosowania w konsultacjach nad zadaniami do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021

15 Października 2020

W przyszłym roku miasto zrealizuje 6 zgłoszonych przez mieszkańców projektów z różnych dziedzin.

Poniżej prezentujemy wyniki konsultacji społecznych do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021, przeprowadzonych od 1 do 14 października 2020 r. w formie głosowania elektronicznego.

Na 11 pozytywnie zweryfikowanych projektów oddano łącznie 1127 głosów. Można było głosować tylko raz i oddać głos na jeden wybrany projekt.

Do projektu budżetu Miasta Oleśnicy zostaną ujęte te zadania z każdej poniższych grup, które uzyskały największe liczby głosów. Zaznaczono je na zielono.

Niewykorzystane wskutek głosowania środki z kwoty 600.000 zł (to jest 20.000 zł) przeznacza się w projekcie budżetu 2021 na inne inicjatywy lokalne.  

Pierwsza grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 300.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.

 • „Wybieg dla psów - Czysta Oleśnica - szczęśliwe zwierzęta ” urządzenie ogrodzonego wybiegu na terenie Miasta, szacowany koszt 150.000 zł - 132 głosy (11,73 %)
 • Przeniesienie z obszaru miejskiego pozostałości po płytach nagrobnych byłych mieszkańców Oleśnicy oraz utworzenie lapidarium w obrębie cmentarza komunalnego, szacowany koszt 150.000 zł - 33 głosy (2,93%)

Druga grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 100.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 200.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.

 • „Oleśnickie bocianie gniazda” - montaż 2 podestów pod bocianie gniazda w pobliżu Stawów Miejskich, Wodociągów, stawu obok Kruczej, szacowany koszt 40.000 zł - 47 głosów (4,18%)
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który każdy potrzebujący mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie wypożyczyć, szacowany koszt 80.000 zł - 187 głosów (16,62 %)
 • Domki dla owadów, szacowany koszt 7.000 zł - 40 głosów (3,56%)
 • Brona na Bramie Wrocławskiej - drewniana krata z żelaznymi okuciami oraz jej montaż we wnęce Bramy Wrocławskiej - szacowany koszt 100.000 zł - 134 głosów (11,91 %)

Trzecia grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, w wyniku których nie powstają środki trwałe i wyposażenie; na nie przeznaczono 100.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.

 • Weekend z łyżwami - bezpłatne zajęcia z nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach pod kierunkiem instruktorów w weekendy od stycznia do marca i października do grudnia 2021 , szacowany koszt 50.000 zł - 166 głosów (14,76%).
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - pomoc psychologiczna i terapia osób poszkodowanych przemocą domową i partnerską, szacowany koszt 50.000 zł - 84 głosy (7,47%).
 • Sterylizacja zwierząt właścicielskich - program skierowany do właścicieli psów, szacowany koszt 25.000 zł - 125 głosów (11,11%).
 • „Bezpieczeństwo ze Strażą Pożarną, poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także osób starszych w mieście Oleśnica” - cykl szkoleń, pokazów i pogadanek na temat bezpieczeństwa w obchodzeniu się z ogniem, podniesienie wiedzy z zakresu szkodliwości tlenku węgla, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, szacowany koszt 25.000 zł - 43 głosy (3,82%).
 • „Forma Otwarta Oleśnica” - laboratorium/miejsce kulturalno-edukacyjne otwarte dla mieszkańców Oleśnicy, szacowany koszt 50.000 zł - 134 głosy (11,91 %).

 

do góry