• język migowy
 • BIP
Strona główna/Aktualności/Zima nie zaskoczy drogowców w Oleśnicy

Zima nie zaskoczy drogowców w Oleśnicy

23 Listopada 2022

Sekcja Dróg Miejskich jest przygotowana do wykonywania zimowego utrzymania na sieci dróg gminnych i wewnętrznych Miasta Oleśnicy oraz dróg powiatowych przejętych w zarząd; sumarycznie jest to ~100 km jezdni oraz ~20 km ścieżek rowerowych. Zarządcy dróg zasadniczo nie wykonują odśnieżania chodników przyległych do sąsiadujących z drogami nieruchomości. Obowiązek ten należy do właścicieli posesji przyległych do drogi.

Celem akcji zimowej jest:

 • oczyszczanie jezdni ze śniegu
 • zwalczanie śliskości jezdni

Sekcja Dróg Miejskich ma przygotowane materiały do tego celu, w tym momencie jest to 221 ton piasku i 135 ton soli drogowej.

Mieszanka do posypywania nawierzchni składa się z piasku i soli drogowej w ilości 30-50%.

Sekcja Dróg Miejskich bazuje na własnym sprzęcie transportowym oraz osprzęcie do zimowego utrzymania dróg:

 • dwa samochody ciężarowe z pługopiaskarkami
 • samochód Multicar - pługopiaskarka (ścieżki rowerowe, alejki parkowe,)
 • dwa ciągniki URSUS - z pługami i posypywarką
 • ładowarka MECALAC z możliwością montażu pługa odśnieżnego
 • ładowarka KOMATSU do załadunku materiału

Na realizację zimowego utrzymania w tym roku przeznaczona jest kwota około 380 tyś zł. Dyżury zimowego utrzymania będą prowadzone codziennie od godz 5.30 do godz 21:00.

WAŻNE jest. aby kierowcy zadbali o przygotowanie swoich pojazdów do zimowych warunków ruchu, czyliwymienili opony oraz dostosowali stylu jazdy do warunków panujących na drogach.

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2022-2023

SEZON 2022 - 2023 ROK (plan opracował Maciej Kasprzak)

 

Zimowe utrzymanie dróg na drogach w zarządzie Sekcji Dróg Miejskich wykonywane jest zgodnie z art. 4. pkt 20 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)  oraz wg IV, V i VI standardu wg załączonego poniżej zestawienia przyjętego dla dróg w zarządzie Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy. Kryteria zaliczenia dróg do danego standardu to: natężenie ruchu, funkcja w sieci dróg. Drogi nie ujęte w załącznikach dotyczących kolejności odśnieżania utrzymywane są wg VI standardu.

STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG OKREŚLAJĄCE ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH

W ZARZĄDZIE SEKCJI DRÓG MIEJSKICH W OLEŚNICY

Lp.

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla

danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte ( zlikwidowane )

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu :

 

1

2

3

4

5

1

I

Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi, na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu

- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.

- błoto pośniegowe może występować              do 6 godz.

- gołoledzi            do 3 godz.

- szronu               do 3 godz.

- szadzi                do 3 godz.

- śliskości pośniegowej                                                                            do 4 godz.

- lodowicy            do 4 godz.

2

II

Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi

- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.

- błoto pośniegowe może występować  do 6 godz.

- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz.

- gołoledzi            do 3 godz.

- szronu               do 3 godz.

- szadzi                do 3 godz.

- śliskości pośniegowej                                                                            do 4 godz.

- lodowicy            do 4 godz.

3

III

Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na :

- skrzyżowaniach z drogami publicznymi o naw. Utwardzonej

- skrzyżowaniach z drogami kolejowymi

-odcinkach o pochyleniu > 4%

-przystankach autobusowych

-innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.

- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych do 6 godz.

- zaspy mogą występować do 6 godz.

W miejscach wymienionych w kol.3 :

- gołoledzi            do 5 godz.

- szronu               do 5 godz.

- szadzi                do 5 godz.

- śliskości pośniegowej                                                                            do 6 godz.

- lodowicy            do 5 godz.

4

IV

 

 

Jezdnia odśnieżona na całej

szerokości, jezdnia posypana na

odcinkach decydujących o

możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.

- śnieg luźny może zalegać do 8 godz.

- śnieg zajeżdżony może występować.

- języki śnieżne mogą występować.

- zaspy mogą występować do 8 godz.

- dopuszcza się przerwy

w komunikacji do 8 godz.

W miejscach ustalonych:

- gołoledzi do  8 godz.

- śliskości pośniegowej do 10 godz.

- lodowicy do 8 godz.

5

V

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z

wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, ustalonych przez zarząd drogi

- śnieg luźny może zalegać do 16 godz.

- śnieg zajeżdżony może występować

- nabój śnieżny może występować

- zaspy  mogą występować do 24 godz.

- dopuszcza się przerwy

w komunikacji do 24 godz.

W miejscach ustalonych :

- gołoledzi do 8 godz.

- może występować śliskość pośniegowa

6

VI

Jezdnia zaśnieżona prowadzi się interwencyjnie odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypywane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.

- luźny występuje

- zajeżdżony występuje

- nabój śnieżny występuje

- zaspy występują do 48 godz.

W miejscach ustalonych :

wszystkie rodzaje śliskości po

odśnieżeniu - 8 godz.

 

Działalność SDM oparta jest na posiadanych środkach transportowych i sprzęcie zgodnie z opracowanym planem. W razie potrzeby moc zostanie zwiększona samochodami i sprzętem z innych jednostek wskazanych przez Urząd Miasta.

 W przypadku wystąpienia opadów śniegu powyżej 10 cm pokrywy śnieżnej na wyznaczonych drogach uruchamiane zostają działania związane z usuwaniem śniegu. Działania te realizowane są na obszarze Starego Miasta oraz obwodnicy śródmiejskiej. Usuwanie śniegu dotyczy w szczególności: płyty Rynku, ulic o szerokości uniemożliwiającej zgarnięcie śniegu lub braku miejsca na odkład śniegu, zatok parkingowych. Oczyszczanie zatok odbywa się bez wstrzymywania ruchu kołowego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Usunięty śnieg zostanie pryzmowany w miejscach nie kolidujących z ruchem drogowym, w przypadku braku takich możliwości zostanie wywieziony na teren przyległy do ul. Wałowej. Rozpoczęcie usuwania śniegu wykonywane będzie po zrealizowaniu zadań wyznaczonych w pkt 1. niniejszego planu.

Zimowe utrzymanie miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania będzie realizowane bezpośrednio przez SDM z zastrzeżeniem pierwszeństwa wykonania zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych zgodnie z Wykazem ulic pierwszej kolejności odśnieżania (zał. 1).

Dyżury związane z prowadzeniem ZUD będą prowadzone codziennie od godz. 5.30 do godz.21:00.

Wszelkie informacje dotyczące ZUD  należy kierować do Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy, ul. B. Krzywoustego 31C, tel. 071 788 94 16,                                                        

fax 071 788 94 17, e-mail: biuro@sdm.olesnica.pl

WYKAZ

pojazdów mechanicznych i sprzętu do prowadzenia zimowego utrzymania dróg

 1. Samochód DAF LF.55 - pługopiaskarka                               DOL   09611              1 szt.
 2. Samochód DAF LF.55 - pługopiaskarka                               DOL   63339              1 szt
 3. Samochód Multicar M29 - pługopiaskarka (ścieżki,alejki)   DOL 95222                1 szt.
 4. Ciągnik URSUS - z pługiem i piaskarką typu lejek                DOL C752                 1 szt.
 5. Ciągnik URSUS - z pługiem i piaskarką typu lejek                DOL C753                 1 szt.
 6. Ładowarka MECALAC możliwość montażu pługa                                                  1 szt.
 7. Ładowarka KOMATSU                                                                                             1 szt.
 8. Samochód dostawczy VW T4- nadzór                                    DOL U136                1 szt.

 W/w pojazdy garażują na terenie zakładu przy ul. B. Krzywoustego 31C ; nr telefonu  071 788 94 16

WYKAZ ULIC PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA WG IV STANDARDU ZUD

CENTRUM

Dobroszycka od ronda do węzła S8 (od 01.01.2023), Sucharskiego, Kleeberga, Sikorskiego, Lwowska do Sinapiusa, Sinapiusa, Pl. Staszica, Rzemieślnicza, Kilińskiego, Wały Jagiellońskie, Wałowa,

3 Maja do Reja, 3 Maja od Reja do ZamkowejZamkowa, Sejmowa, Kilińskiego, Lwowska do Okrężnej, Okrężna, Matejki, Łużycka, Sejmowa, Prusa, Św. Jadwigi, Kochanowskiego, Traugutta, Szkolna, Kościelna, Rycerska, Bociania, Bazylika, Wrocławska, Sejmowa, Młynarska, Bratnia, Kilińskiego, Hallera do 11 Listopada, Sienkiewicza, Mickiewicza, Żeromskiego, Pocztowa, Grabskiego, Paderewskiego (od 01.01.2023), Maczka, Małopolna, Kazimierza Wlk.

SERBINÓW

 Brzozowa od W.P. , Cmentarna, Wojska Polskiego ( osiedlowa ), Kopernika,  Sikorskiego, Sucharskiego, Podchorążych

WYKAZ ULIC DRUGIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA WG IV STANDARDU ZUD

WĄDOŁY

Energetyczna, Przemysłowa, Stolarska, Polna, Wikliniarska

LUCIEŃ

Żytnia, Osiedle - Pszeniczna - Gryczana, Droga na Nieciszów (od przejazdu do granic miasta), Batalionów Chłopskich do oczyszczalni ścieków, Solarza, Mokra, Dąbrowskiego, Ptasia, Bocka (od 01.01.2023)

RATAJE

Kusocińskiego, Droga do Jenkowic ( do wiaduktu nad S8 ), Północna, Mikołajczyka, Łąkowa, Sosnowa, Spokojna, Wiśniowa, Parkowa, Świerkowa, Jasna, Ogrodowa, Nowowiejska, Wielkopolna, Jarzynowa, Owocowa, Porzeczkowa, Malinowa, Rutkiewicz, Pułaskiego,

Łasaka, Spacerowa przez Stawy Miejskie, Brzozowa

ZIELONE  OGRODY

Żwirki i Wigury, Szybowcowa, Spadochronowa, Balonowa, Na Podkowie, Poprzeczna, Limanowskiego, Krzywa, Wesoła, Tołstoja, Słoneczna, Narutowicza, Poniatowskiego od Sudoła do Otwartej (od 01.01.2023), Otwarta, Strefowa 

WYKAZ ULIC TRZECIEJ KOLEJNOŚCI ODŚNIEŻANIA WG V STANDARDU ZUD

„DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE”

ZIELONE OGRODY

Wschodnia, Poprzeczna  sięgacz, Kościuszki   sięgacz, Kwiatowa, Lelewela, Mościckiego

LUCIEŃ

Polna  „pętla”, Owsiana, Jęczmienna, Rzepakowa, Jastrzębia, Sokola, Radlińskiej, Przerwy-Tetmajera, Stapińskiego, Ceglana , Rejtana, Wybickiego, Gliniana, Bema

RATAJE

Krucza, Różana, Miła, Kasztanowa, Stamma, Psujka, Czecha, Deyny, Jarzynowa, Łowiecka, Boczna, Zielona, Wspólna, Leśna, Klonowa sięgacz

WYKAZ ODŚNIEŻANIA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I ZATOK PARKINGOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

SPP - zatoki parkingowe w obrębie starego miasta

Ścieżki rowerowe:

Rondo Jana Pawła II,

wzdłuż Wileńskiej do Kochanowskiego

Kochanowskiego do Wileńskiej ( wzdłuż boisk )

Przy Hali Sportowej do Kochanowskiego 

Wzdłuż zielonego rynku , wokół „Pałacyku”  do Klonowej 

Wzdłuż Klonowej do Ronda Jana Pawła II

Od Wileńskiej  wzdłuż Sikorskiego do skrzyżowania Sikorskiego/W.P.

Przez  W. Polskiego , „Blacha”  do Brzozowej

wzdłuż Brzozowej do „Miejsca Spotkań” ,

Brzozowa do Wojska Polskiego

Kochanowskiego do Skłodowskiej

Plac Zwycięstwa przez Sinapiusa do murów obronnych,

wzdłuż murów do Lwowskiej,  

wzdłuż murów do Matejki

przez rondo do Wojska Polskiego , powrót do Rzemieślniczej

wzdłuż Rzemieślniczej przy murach do Bramy Wrocławskiej

od Bramy Wrocławskiej przy murach do Wałowej

wzdłuż Wałowej do Kruczej

od Kruczej po stronie parku do Wały Jagiellońskie

wzdłuż Wały Jagiellońskie do Dąbrowskiego przy nasypie kolejowym

ciąg pieszo-rowerowy od Wałowej przez fosę  do Młynarskiej

fosą w stronę Bazyliki

wokół wzgórza zamkowego koło „Biedronki” w kierunku Bazyliki

ulicą Kruczą  przez kanał tzw. ulgi wzdłuż rzeki do Wrocławskiej

wzdłuż Targowej do Wojska Polskiego

wzdłuż rzeki przy terenach rekreacyjnych, przez most do Kusocińskiego i ronda przy Wojska Polskiego

dojazd do parkingu przy Spacerowej, Strefowa, Krótka, Polna, od Ludwikowskiej do Żytniej, Europejska

do góry