• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

26 Października 2021

Burmistrz Miasta Oleśnica, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.) w załączeniu przekazuje informacje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich obejmujących swoim zasięgiem tereny Gminy Miasta Oleśnicy. Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza.

W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi (art. 42ab, pkt. 2 i 3 ustawy prawo łowieckie).

Plan polowań w załączniku:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-10-27 Plan_polowań_2021-2022.pdf
ilość pobrań: 101
Plan_polowań_2021-2022.pdf 114.89KB zobacz

do góry