• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Sekcja Dróg Miejskich ogłosiła przetargi na realizację (..)

Sekcja Dróg Miejskich ogłosiła przetargi na realizację robót budowlanych

15 Marca 2023

Sekcja Dróg Miejskich informuje o ogłoszonych postępowaniach o zamówienia publiczne na realizację robót budowlanych na drogach gminnych w Oleśnicy.

  1. Przebudowa nawierzchni drogowej w łączniku ul. Łowieckiej z ul. Wojska Polskiego

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni drogowej w łączniku ul. Łowieckiej z ul. Wojska Polskiego. Roboty budowlane będą polegać na wykonaniu nawierzchni drogi, zjazdu, chodnika oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego przebudowanego odcinka drogi.

Termin składania ofert mija 24 marca 2023 o godzinie 9:00.

  1. Przebudowa drogi wewnętrznej - sięgacza ul. Moniuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową studni teletechnicznej

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni w sięgaczu ul. Moniuszki dz. nr 16/18, 16/19, 18 obręb 0002 Oleśnica. Roboty budowlane będą polegać na wykonaniu nawierzchni jezdni i części zjazdu z betonowej kostki brukowej, uporządkowana zostanie także zieleń przydrożna. Dodatkowo zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przełożenie skrzynki teletechnicznej oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej znajdującej się pod projektowaną nawierzchnią drogi wewnętrznej.

Termin składania ofert mija 24 marca 2023 o godzinie 9:00.

  1. Budowa zjazdu z drogi gminnej - ul. Batalionów Chłopskich (dz. nr 26/2 AM-78 obręb Lucień)

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dojazdu do pól uprawnych z ul. Batalionów Chłopskich. Roboty budowlane będą polegać na wykonaniu zjazdu o nawierzchni bitumicznej, wraz z wykonaniem przepustu. Dodatkowo przewidziano wykonanie konserwacji części rowu.

Termin składania ofert mija 24 marca 2023 o godzinie 9:00.

do góry