• język migowy
 • BIP
Strona główna/Aktualności/WYKAZ 15/2023 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta (..)

WYKAZ 15/2023 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

16 Marca 2023

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) i Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 60/VIII/2023 z dnia 08.03.2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa, położona w Oleśnicy przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 34:

 • działka gruntu nr 5/28 AM 54 o pow. 8.318 m2,
 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 23/2022 z dnia 04 lipca 2022r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, 
 • KW nr WR1E/00043419/7,
 • cena nieruchomości wynosi 3.172.568,00 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych),
 • działka nr 5/28 AM 54 zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków dla miasta Oleśnicy; zamierzenie planowane na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego,  w zasięgu dawnego przedmieścia  (część obszarowego stanowiska archeologicznego nr 27/3/78-32 AZP),
 • bezpośrednie otoczenie działki nr 5/28 AM 54 stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne i ogródki działkowe; w dalszej odległości znajdują się tereny przemysłowe i domy jednorodzinne,
 • dojazd do nieruchomości drogą asfaltową,
 • teren działki płaski, kształt regularny – prostokątny; działka porośnięta trawą; brak utrudnień w zagospodarowaniu terenu,
 • wzdłuż granicy działki nr 5/28 biegną sieci: elektroenergetyczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna,
 • w granicy działki (wzdłuż granicy północnej) przebiega sieć telekomunikacyjna, a w północno-wschodniej części działki przebiega sieć gazowa gA100,
 • nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni - od 16 marca 2023 r. do dnia 05 kwietnia 2023r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344)  upływa z dniem 26 kwietnia 2023 r.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-03-16 bip_WYKAZ 15_2023.pdf
ilość pobrań: 88
bip_WYKAZ 15_2023.pdf 64.02KB zobacz

do góry