• język migowy
 • BIP
Strona główna/Aktualności/WYKAZ 10/2021nieruchomości, na terenie Gminy Miasta (..)

WYKAZ 10/2021nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

26 Października 2021

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

 1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
 • Przedmiotem dzierżawy będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Miasta Oleśnicy stanowiąca działkę nr 37/23 AM 25 o powierzchni 1136 m2, położoną w Oleśnicy przy ul. Poniatowskiego/Krzywoustego.
 • Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00050060/7;
 • Przedmiotowa działka posiada kształt nieregularny, usytuowana jest na terenie płaskim. Stanowi łącznik pomiędzy ulicami Poniatowskiego i Krzywoustego. Działka sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości jest korzystne.
 • Działka położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną i ciepłociąg.
 • Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
 • Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń.
 • Wydzierżawienie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania:

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 37/23 AM 25 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Część nieruchomości gruntowej działki nr 37/23 AM 25 o powierzchni 3 m2 jest przeznaczona pod postawienie garażu służącego przechowywaniu wózka inwalidzkiego elektrycznego.

 1. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego.
 • stawka miesięcznego czynszu za dzierżawę gruntu o pow. 3 m2 wynosi 2,59 zł/1m2;
 • czynsz dzierżawny należy regulować z dołu, do dnia 10 grudnia każdego roku;
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni - od 26 października 2021r. do 15 listopada 2021r.

Burmistrz Miasta Oleśnicy

do góry