• język migowy
  • BIP

Miasto Oleśnica

Oleśnica jest 36 tysięcznym miastem położonym w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, włączonym do aglomeracji wrocławskiej, o powierzchni 20,96 km². Dominującym sektorem gospodarki jest motoryzacja. Potencjał ekonomiczny miasta skupiony jest w spółce GKN Driveline Polska Spółka z o.o., a także w silnie rozwijającym się sektorze MŚP.

panorama miasta

Fot. Daniel Grodziński/ Fotografia pochodzi z Działu Dokumentów Życia Społecznego Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Reja

W celu wsparcia rozwoju gospodarczego Miasta i przeciwdziałaniu bezrobociu w 2009 r. utworzona została Podstrefa Oleśnica w strukturach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” obejmująca ogółem 70,0433 ha, w tym 25,1830 ha gruntów zainwestowanych oraz 28,5298 ha sprzedanych na rzecz prywatnych inwestorów, oczekujących na inwestycję .

W zakresie pozyskiwania Inwestorów zagranicznych ściśle współpracujemy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/ i DAWG Sp. z o.o.

Zapewniamy pracodawcom na lokalnym rynku pracy dostęp do dobrze wykwalifikowanej kadry pracowników poprzez rozbudowane szkolnictwo zawodowe. Trzeba podkreślić dobrą współpracę szkół z biznesem w ramach klas patronackich Spółek GKN Driveline Polska, MIDROC Alucrom Sp. z o.o. i ROM, posiadających dominujący udział w lokalnej gospodarce.

Rośniemy w siłę. Sukcesywnie zwiększamy nakłady finansowe na rozwój miasta. W roku 2019 była to kwota 12.964.831,97 PLN, a w 2020 roku planuje się kwotę w wysokości 8.158.547,13 PLN, przez co tworzymy dogodną miejską infrastrukturę w postaci dróg, przedszkoli, szkół czy też stref rekreacyjnych.

Naszą ideą jest aby Oleśnica stał się nowoczesnym miastem, a więc miejscem do życia dla ludzi osiągających wysoką jakość życia oraz postęp ekonomiczny.

Liczba mieszkańców ikona
Liczba mieszkańców 36281
Stopa bezrobocia ikona
Stopa bezrobocia 6,00 %
Średnie miesięczne wynagrodzenie ikona
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 4128,29 zł
Rozwój miasta ikona
Rozwój miasta, kwota w 2020r. 8.158.547,13 zł
Koszt wynajmu powierzchni ikona
Koszty wynajmu powierzchni biurowej w gminie: 11,86 zł/m2 miesięcznie
Koszt wynajmu magazynów ikona
Koszty wynajmu powierzchni magazynowej w gminie: 13,46 zł /m2 miesięcznie
Koszt wynajmu gruntu ikona
Koszty wynajmu gruntu komercyjnego - 2,09 zł/m2 miesięcznie
Cena ziemi pod inwestycje ikona
Cena m2 ziemi pod inwestycje przemysłowe w gminie: 57,00 zł/m2
Podatek od nieruchomości ikona
Podatek od nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej 22,98 zł
Koszt wynajmu mieszkania ikona
Koszt wynajmu mieszkania 27,64 zł /m2
Cena metra mieszkania ikona
Cena 1 m2 mieszkania na rynku pierwotnym 5.500,00 zł /m2
Cena mieszkania rynek wtórny ikona
Cena 1 m2 mieszkania na rynku wtórnym 4.946,66 zł /m2

 

do góry