• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę (..)

I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy przy ul. Spacerowej

14 Marca 2023

I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Miasta Oleśnicy przy ul. Spacerowej

Nieruchomość gruntowa, położona przy ul. Spacerowej, działka nr 6/2 AM 46 o pow. 66950 m2 oraz działka nr 20/4 AM 23 o pow. 2032 m2 uregulowane w księdze wieczystej WR1E/00054300/0:

 • powierzchnia gruntu przeznaczona do dzierżawy to: część działki nr 6/2 AM 46 o pow. 16,80 m2 (użytek Bz) oraz część działki nr 20/4 AM 23 o pow. do 70 m2 (użytek Bz);
 • nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska bez możliwości trwałej zabudowy – prowadzenie działalności gastronomicznej na działce nr 6/2 AM 46 oraz możliwość zorganizowania ogródka letniego dla klientów na części działki nr 20/4 AM 23 o powierzchni do 70 m2;
 • zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjętego Uchwałą Rady Miasta Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość ta oznaczona jest symbolem 1. ZP jako zieleń parkowa;
 • stawka wywoławcza czynszu za dzierżawę gruntu działki nr 6/2 AM 46 o pow. 16,80 mwynosi  13,00 zł/1m2;
 • stawka czynszu za dzierżawę gruntu części działki nr 20/4 AM 23 o pow. do 70 m2 wynosi ½ wylicytowanej stawki czynszu za dzierżawę działki nr 6/2 AM 46;
 • czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca;
 • okres dzierżawy – 7 miesięcy;
 • stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim;
 • wadium wynosi 600,00 zł (słownie: sześćset złotych);
 • nieruchomość nieobciążona;

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-03-14 ogłosz_I przet. dzierżawa Spacerowa 6 2 20 4 2023.pdf
ilość pobrań: 49
ogłosz_I przet. dzierżawa Spacerowa 6 2 20 4 2023.pdf 167.26KB zobacz
pdf 2023-03-14 Regulamin przeprowadzania przetargów dzierżawa.pdf
ilość pobrań: 27
Regulamin przeprowadzania przetargów dzierżawa.pdf 3.41MB zobacz

do góry