• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (..)

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Strefowej

17 Stycznia 2023

Burmistrz Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, ogłasza:

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Strefowej (obręb Oleśnica):

  • Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 15/15 AM 40 o powierzchni 1.0603 ha, położona w Oleśnicy przy ul. Strefowej, obręb Oleśnica;
  • KW nr WR1E/00039161/2;
  • Nieruchomość gruntowa została włączona do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefy Oleśnica na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2015, poz. 1235 );
  • Zgodnie z art. 8 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 1670, z późn. zm.) Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności położonych na obszarze strefy nieruchomości;
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr X/63/2011 z dnia 28 czerwca 2011r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 170, poz. 2944 z dnia 16.08.2011r., nieruchomość – dz. nr 15/15 AM 40 – znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (przedmiotowa działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 4.P);
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 890.000,00 zł, (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

Szczególy w załączniku:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-01-17 BIP_ I przet Strefowa 15_15 AM 40.pdf
ilość pobrań: 41
BIP_ I przet Strefowa 15_15 AM 40.pdf 103.68KB zobacz

do góry