• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYKAZ nr 4/2022 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta (..)

WYKAZ nr 4/2022 nieruchomości, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej

11 Marca 2022

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./ Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości:

1. Oznaczenie i opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie:

− Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości budynkowej, stanowiąca własność Gminy Miasta Oleśnicy o powierzchni użytkowej 122 m2 , położona na III piętrze Ratusza Miejskiego, na działce nr 51/1 AM 51 o powierzchni 320 m2, przy ul. Rynek 12 w Oleśnicy;
− Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr WR1E/00042041/9;
− Część przedmiotowej nieruchomości została zagospodarowana z przeznaczeniem na
siedzibę Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy;
− Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej kostką brukową;
− Użyczenie nieruchomości, określonej w tiret pierwsze pkt 1, następuje na okres 3 lat.

2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania:

Teren, na którym zlokalizowana jest działka nr 51/1 AM 51 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje natomiast Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy przyjęte Uchwałą Rady Miasta
Oleśnica nr XXXVI/309/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy. Studium to określa funkcję przedmiotowej działki jako tereny centrum usług ogólno-miejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową, niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, parkingami, placami manewrowymi oraz zielenią urządzoną. Obszar wpisany do rejestru zabytków, ośrodek historyczny miasta i zespół
obwarowań miejskich. Część nieruchomości budynkowej, położonej na działce nr 51/1 AM 51 o powierzchni 320 m2 jest przeznaczona na prowadzenie działalności statutowej Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy.

3. Odpłatność:

Umowa użyczenia jest umową nieodpłatną. Biorący w używanie będzie ponosił jedynie koszty eksploatacyjne w zryczałtowanej wysokości 953,92 zł miesięcznie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy (pok. 44, w części ratuszowej na II-piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-15 w godz. od 8:00 do 16:00
Wykaz ogłasza się na okres 21 dni - od 11 marca 2022r. do 31 marca 2022r.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2022-03-11 WYKAZ 4_2022 użyczenie lokal użytkowy ZOS.doc
ilość pobrań: 50
WYKAZ 4_2022 użyczenie lokal użytkowy ZOS.doc 59.5KB -

do góry