• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

5 Września 2022

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2022 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2022 r.:

  1. przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za
    I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2022 r. - Burmistrz Jan Bronś,
  2. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
    w I półroczu 2022 r. - Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Aleksander Chrzanowski,
  3. opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2022 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2022 r.
  4. dyskusja,
  5. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2022 r.

6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

7.  Informacja Burmistrza z prac między sesjami.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Oleśnicka Karta Dużej Rodziny”.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Oleśnicy, obręb Oleśnica.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.

14. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.

17. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 8 września 2022 roku (czwartek) o godzinie 12:00.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2022-09-05 Porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 8 września 2022r..doc
ilość pobrań: 34
Porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 8 września 2022r..doc 52.5KB -

do góry