• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (..)

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 47

26 Października 2021

Burmistrz Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, ogłasza:
I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 47:

- działka gruntu nr 35/13 AM 10 o pow. 5.062 m2,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Leśnej, Brzozowej i Wspólnej w Oleśnicy, uchwalonym przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą nr XII/113/2019 z dnia 26 września 2019 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 października 2019r., poz. 5853, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz pod teren drogi wewnętrznej (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 8.MW, 9.MW, 4.KDW),
- KW nr WR1E/00086107/0,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.490.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 685, z późn. zm.),

Szczegóły w załączniku:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-10-28 BIP I przet Wojska Polskiego 47.pdf
ilość pobrań: 84
BIP I przet Wojska Polskiego 47.pdf 71.7KB zobacz

do góry