• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż (..)

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy

9 Maja 2022

Przetarg dotyczy działek nr 72 i 74 przy ul. Perłowej, obręb Rataje.

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 685, z późn. zm.).

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wielkopolnej, Pułaskiego i Kusocińskiego w Oleśnicy, uchwalonym przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą nr XXXII/195/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 109, poz. 2246 z dnia 01 lipca 2009r., działki nr 72 i 74 AM 6 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub w zabudowie bliźniaczej (w/w działki znajdują się w jednostce strukturalnej o symbolu: 12MN).

Działki gruntowe nr 72 i 74 AM 6 znajdują się w strefie ochrony zabytków archeologicznych oraz w obrębie stanowiska archeologicznego nr 21/39/77-32 AZP - Oleśnica Rataje - osada służebna średniowieczna i nowożytna, folwark nowożytny.

Działka nr 72 AM 6:
Bezpośrednie sąsiedztwo działki nr 72 od strony południowej i północnej stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi; od strony zachodniej graniczy z terenami częściowo zabudowanymi starą zabudową mieszkalną wraz z zabudowaniami gospodarczymi (części budynków o złym stanie technicznym); wzdłuż wschodniej granicy przebiega publiczna droga dojazdowa - ul. Perłowa. Działka ma regularny, prostokątny kształt.
Działka nr 72 posiada bezpośredni dojazd drogą gruntową, nieutwardzoną, publiczną drogą dojazdową - ul. Perłowa.
Działka nr 72 położona jest na terenie uzbrojonym w następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna oraz gazowa . Do działki doprowadzony jest przykanalik wody i kanalizacji sanitarnej.

Działka nr 74 AM 6:
Działka nr 74 od strony północnej graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym; od południa z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej; od strony zachodniej graniczy z terenami częściowo zabudowanymi starą zabudową mieszkalną wraz z zabudowaniami gospodarczymi (części budynków o złym stanie technicznym); wzdłuż wschodniej granicy przebiega publiczna droga dojazdowa - ul. Perłowa. Działka ma regularny, prostokątny kształt.
Działka nr 74 posiada bezpośredni dojazd drogą gruntową, nieutwardzoną, publiczną drogą dojazdową - ul. Perłowa.
Działka nr 74 położona jest na terenie uzbrojonym w następujące sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna oraz gazowa . Do działki doprowadzony jest przykanalik wody i kanalizacji sanitarnej.
Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Przetarg na wyżej wymienione nieruchomości, odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 r. o godz. 1100 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy).

Szczegóły w załączniku:

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-05-09 BIP_II_przet_Perłowa dz 72 i 74.pdf
ilość pobrań: 233
BIP_II_przet_Perłowa dz 72 i 74.pdf 105.32KB zobacz

do góry