• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad L sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

Porządek obrad L sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

23 Stycznia 2023

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej – Policja i Państwowa Straż Pożarna.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/512/2022 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2023-2030.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
 11. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 13. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 14. Zakończenie obrad L sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 26 stycznia 2023 roku (czwartek) o godzinie 12:00.

do góry
top_baner