• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XLVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

24 Października 2022

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w przedmiocie rozpoznania wniosku o rozszerzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy, złożonego przez Stowarzyszenie Polska 2050 - Koło Powiatu Oleśnickiego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/383/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/164/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 13. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 16. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 27 października 2022 roku (czwartek) o godzinie 12:00.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2022-10-24 Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miasta Olesnicy 27.10.2022.doc
ilość pobrań: 36
Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miasta Olesnicy 27.10.2022.doc 50KB -

do góry